Comuniune

Vibrez în culori,

Pe muzicӑ de albine în flori,

Picioarele goale în iarbӑ

Se prelungesc

Ancorandu-mӑ în pӑmant.

E o liniste verde şi nouӑ,

Rӑcoroasӑ, e  rouӑ.

Ca inima sӑ îmi poatӑ zbura

In deplinӑ sigurantӑ,

Natura mӑ vrea

Reînrӑdӑcinatӑ  în Ea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s